haji2016

Forum Grunt
 • Content count

  525
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

2 Followers

Personal Information

 • Country
 1. [11:32] Iᖇ|haji2016|τeαм: !timeunban mehdi554 chance given http://rankedgaming.com/board/topic/143419-unban/ mehdi554 has been unbanned by haji2016. شما از 1 شانس خود تا 2 ماه اینده استفاده کردید سعی کنید دیگه بن نشوید بسته شد
 2. tc

  سلام در خواست شما قبول شد قوانین تیم کاپیتان در لینک زیر را مطالعه کنید :
 3. closed
 4. afk

  10 روز بن شد بسته شد
 5. درخواست شما قبول شد بعد از اموزش و تست به شما رنک داده میشود
 6. 10روز بن شد بسته شد
 7. در خواست شما قبول شد در اولین فرست برای اموزش به ای دی من در ارجی سی پی ام دهید
 8. درخواست شما قبول شد در اولین فرست برای اموزش به ایدی من در ارجی سی پی ام دهید
 9. رد شد ایشون توی 8 تا کیل کمک کردن بسته شد
 10. رد شد ایشون بن میباشن بسته شد
 11. 10 روز بن شد بسته شد
 12. رد شد ایشون بن میباشن بسته شد
 13. 7 روز بن شد بسته شد
 14. 7روز بن شد بسته شد
 15. 3 روز بن شد بسته شد