ali-tanha_aaaa

Forum Grunt
 • Content count

  50
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Personal Information

 • Country
 1. hamin tor ke goftm shrj modemam tamom shode bod min 1 bazy bod hata 9 nfrm vase 1 min ke mian rep midn shom a nbia ban bedid ke be khoda shrj modemam tamom shode bod be khoda age mishe un ban konid mrc be khoda az amd nabod ke
 2. kofr khoda ro begam min 1 bazy bod on 9 nfr bvase 1 min omdn rep dadn kofr khoda ro baid begi inja adam asbi mikonid darm migm shrj netm tamom shod baw ajab zabon nfahmi hasty ( min 1 bazy bod ) vase 1 min game khrb krdn ke ban ndare be khoda sar 1 min ban ndar shrj modem bi sahab tamom shod
 3. min 1 bazi bod ke shrj netm tamom shod mage ghtel krdm ya kasy ro alaf krdm min 1 bod on 9 nfr ham brn dobare sing bedan vase 1 min akhe in harf ha chie darm migm netm tamom shod min 1 bazy bod hata
 4. migm in jaie ban ndare to migi shans un ban darm migm shrj netm tamom shode bod be jan azizm shrj netm tamom shode bod mn migm in jaie ban ndare to migi shns un ban
 5. ba slm va khaste nbashid zahrn mano to iran lod ban krdn be dalil leave dadn khastm begam mn az amd leave ndadm sharj modemam tamom shode bod shrj modemam tamom shode bod fekr nkn in jaie ban dashte bashe age mishe un ban konid ba tashakor .
 6. hengami ke game start shod 1 min baad yeki behm zang zad baid mirftm jaie bekhter hamin hamon avalie game leave dadm ke kasani ke toie game bodan betonan ye game dige ro sing bedan ke vast game leave ndam va game ona khrab she be khater hamin dar khast un ban darm ya az shns un ban khodm dar iran lod estefadeh mi
 7. hengami ke game start shod 1 min baad yeki behm zang zad baid mirftm jaie bekhter hamin hamon avalie game leave dadm ke kasani ke toie game bodan betonan ye game dige ro sing bedan ke vast game leave ndam va game ona khrab she be khater hamin dar khast un ban darm ya az shns un ban khodm dar iran lod estefadeh mikonm
 8. dadash mn biad mirftm jaie yeki behm zang zad baid 20 daghighe dige mirftm jaie bekhtar hamin aval game leave dadm ta game khrab nkonm hala age mishe az shns un ban khodm mikham estefade knm
 9. alan kofr migm bar dar inban ro
 10. hala ban kardin ke kardin mn dota 1 roie pc kolan mored dare biad az dakhel rgc map down knm baad ham nemishe rft room haie dige chon ona v8 darn ply midan va mn ham nemitonm hion bedam migin leave dadi kho dada yaro dakhel team gav nimifahme az game hichi halish nis asabi mishm charie joz leave nis age intor baid har game ye nakh sigar joftam bashe hala age miseh ye bzorgie konid az ban darm biarid vala to room haie dige ham nemitonm ply bedam chon dota mored dare map faght biad az rgc down knm ke mashala ham, ride mizane not found
 11. slm va khaste nbashid kasani ke mno ban krdn 2 nfareshon az ye game bodan kho baad mn ke diroz az shans un ban khodm estefadeh krdm ke in 2 nfr ke mno ban dadn az ye game bodan age mishe in ban bardarim chon 2 nfr ke mno ban dadn az ye game bodan ba tashakor
 12. slm v khaste nbashid mikhastm az shans un ban khodmam estefadeh knm ke age mishe ba shans un banm in ban bardarid ba tashkor
 13. aziz del bradar darm migm mn 3 min akhar leave dadm 3 tarf mega bodim 2 az yar haonm left dadm hp frozen 200 bod maalom bod game lose mishim be khoda 2 min akhar bod leave dadm aziz mn be khoda in shamel ban nemishe akhar gaem bod please un ban kn
 14. vala az yeki az in gm ha porsidim goft 3 min akhar leave bedi ban ndare hala age az nazar shoma ban dare ke mikham az shans un ban khodm estefade knm vala be khoda mn 3 min akhar leave dadm age ham ke mishe ke az shans un ban khodm lestefadeh knm ba tashakor va khaste nbashid
 15. .