WeedeOLSD

Iran LoD Staff
 • Content count

  1,758
 • Joined

 • Last visited

Profile Song

Community Reputation

7 Neutral

6 Followers

Personal Information

 • Country

Recent Profile Visitors

419 profile views
 1. tc

  در خواست شما قبول شد . قوانین تیم کاپیتان در روم ایران لود را مطالعه کنید : بسته شد.
 2. در خواست شما قبول شد . قوانین تیم کاپیتان در روم ایران لود را در لینک زیر مطالعه کنید : بسته شد.
 3. Tc!

  رد شد . گیم هایه شما در روم ایران لود 24 عدد است. بسته شد.
 4. tc

  قبول شد . قوانین تیم کاپیتان در روم ایران لود را مطالعه کنید در لینک زیر : بسته شد.
 5. به شما یک شانس آنبن داده شد. در صورت تکرار به شما در دو ماه آینده شانس آنبن داده نمیشود. بسته شد.
 6. به شما یک شانس آنبن داده شد. در صورت تکرار به شما در دو ماه آینده شانس آنبن داده نمیشود. بسته شد.
 7. رد شد . شما از شانس آنبن خود در دو ماه اخیراستفاده کرده اید. بسته شد.
 8. ban

  به شما یک شانس آنبن داده شد . در صورت تکرار تا دوماه دیگر به شما شانس آنبن داده نمیشود. بسته شد.
 9. rejected your points is 1609 closed
 10. در خواست شما قبول شد . بسته شد.
 11. 5d ban closed
 12. رد شد . شما از شانس آنبن خود قبلا استفاده کرده اید. بسته شد.
 13. رد شد . شما از شانس آنبن خود قبلا استفاده کرده اید. بسته شد.