Rᴜʙɪᴄᴋ

Iran DotA Staff
 • Content count

  3,662
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  22

Rᴜʙɪᴄᴋ last won the day on September 19

Rᴜʙɪᴄᴋ had the most liked content!

Community Reputation

1,032 Excellent

Personal Information

 • Country
 1. #omid# 2 روز بن شد iran Room بسته شد
 2. رد شد توهین به صورت 2 طرفه مشاهده شد بسته شد
 3. رد شد فحاشی در چت تیمی بوده و فقط هم تیمی های او قادر به گذاشتن برای بن هستند بسته شد
 4. رد شد فحاشی 2 طرفه مشاهده شد بسته شد
 5. odio$ 2 روز بن شد iran Room بسته شد
 6. w.love.s 1 روز بن شد iran Room بسته شد
 7. hunter.nq 2 روز بن شد iran Room بسته شد
 8. رد شد خارج شدن در 3 دقیقه پایانی شامل بن نمیشود بسته شد
 9. ali_khiar 4 روز بن شد iran Room بسته شد
 10. l.zorro.mark انبن شدید بسته شد
 11. جواب شما در پست قبل داده شد بسته شد
 12. رد شد در حال حاضر انبن هستید /j iran بسته شد
 13. رد شد شما در حال حاضر انبن هستید /j Iran بسته شد
 14. رد شد فحاشی به نوامیس شامل انبن نمیشود بسته شد
 15. رد شد شما در کمتر از 2 ماه گذشته از شانس انبن خود استفاده کرده اید بسته شد