Lord...Cyrax

Iran Staff
 • Content count

  704
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

6 Neutral

3 Followers

Personal Information

 • Country
 1. بسته شد
 2. پذیرفته شد ادمین مربوطه از مقام خود خلع شد. بسته شد
 3. رد شد لطفا در قسمت روم مربوطه درخواست دهید. http://rankedgaming.com/board/forum/697-unban-request/ بسته شد
 4. پذیرفته شد با توجه به سابقه قبلی شما از شانس مجدد خود استفاده کردید. در صورت مشاهده مجدد تخلف آنبن نمی شوید. بسته شد
 5. رد شد موارد afk در بازی به هر علتی شامل خراب کردن بوده و به هیچ عنوان آنبن ندارد. لطفا تا پایان زمان محرومیت خود شکیبا باشید. بسته شد
 6. رد شد شخص مورد نظر در پستی دیگر بن می باشد. بسته شد
 7. رد شد شخص مورد نظر در پستی دیگر از مقام خود خلع شده است. بسته شد
 8. رد شد در حال حاضر اکانت شما از روم بن نمی باشد. بسته شد
 9. رد شد بررسی موارد گیم روین فقط از طریق ریپلی و سایت ذیل امکان پذیر است. http://parser.rankedgaming.com بسته شد
 10. http://parser.rankedgaming.com/replay.php?replay=1498430921 jesuscll 3 day baned Closed
 11. Game Id: #2808556 unbroken2017 3 روز بن شد. بسته شد
 12. Game Id: #2808286 ing.metalurgia 5 روز بن شد. بسته شد
 13. Game Id: #2808066 hamidiii 3 روز بن شد. بسته شد
 14. Game Id: #2807694 wil$on.kapitan 5 روز بن شد. بسته شد
 15. رد شد شخص مورد نظر در پستی دیگر بن می باشد. بسته شد