MaX...DRaGoN

Iran Staff
 • Content count

  131
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

1 Follower

Personal Information

 • Country
 1. Tc

  پذیزفته شد . closed
 2. black-x-voor دیموت شد closed
 3. رد شد http://ladder.rankedgaming.com/index.php?room=1179&s=PersPolis<3
 4. پذیرفته شد. closed.
 5. آنبن شدید. در صورت تکرار بخشش ندارد. closed
 6. 3 روز بن شد . closed.
 7. 3 روز بن شد . closed.
 8. با سلام به شما یک شانس مجدد داده شد. لازم به ذکر است در صورت مشاهده هرگونه تخلف مجدد از شما هیچگونه شانسی برای آنبن شدن نخواهید داشت. بسته شد
 9. 3 روز بن شد . closed
 10. با سلام درخواست شما پذیرفته شد لازم به ذکر است در صورت عدم صلاحیت در طول دوره آموزش مقام شما گرفته خواهد شد
 11. با سلام و عرض پوزش در قسمت لدر در حال حاضر مشکل بوجود آمده است لطفا تا رفع شدن کامل آن شکیبا باشید. بسته شد
 12. با سلام و عرض پوزش در قسمت لدر در حال حاضر مشکل بوجود آمده است لطفا تا رفع شدن کامل آن شکیبا باشید. بسته شد
 13. tc

  با سلام و عرض پوزش در قسمت لدر در حال حاضر مشکل بوجود آمده است لطفا تا رفع شدن کامل آن شکیبا باشید. بسته شد
 14. رد شد. شما فحاشی داشتید و فحاشی شما شامل آنبن نمیشود. closed
 15. پذیرفته شد . در صورت مشاهده تکرار بخشش ندارد. closed.