کامران

Forum Grunt
 • Content count

  19
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Personal Information

 • Country
 1. سن شما * : 25 سابقه مدیریتی داشته اید * ؟ در چه قسمتی با چه رنکی ؟ : iran lod 7 تایم آنلاین روزانه شما * : ziyad online am shab ta 2 on mimonm چرا می خواهید به ما کمک کنید * : dos darm b team lod komak konm k behtar o sari tar kararo barrasi konn چگونه می توانید به تیم مدیریتی ما کمک کنید ؟ * ban o kontrol room شماره موبایل : 09221294961 ای دی تلگرام : kamevin
 2. سن شما * : 25 سابقه مدیریتی داشته اید * ؟ در چه قسمتی با چه رنکی ؟ : iran lod 7 تایم آنلاین روزانه شما * : ziyad online am shab ta 2 on mimonm چرا می خواهید به ما کمک کنید * : dos darm b team lod komak konm k behtar o sari tar kararo barrasi konn چگونه می توانید به تیم مدیریتی ما کمک کنید ؟ * ban o kontrol room شماره موبایل : 09221294961 ای دی تلگرام : kamevin
 3. سن شما * : 25 سابقه مدیریتی داشته اید * ؟ در چه قسمتی با چه رنکی ؟ : iran lod 7 تایم آنلاین روزانه شما * : ziyad online am shab ta 2 on mimonm چرا می خواهید به ما کمک کنید * : dos darm b team lod komak konm k behtar o sari tar kararo barrasi konn چگونه می توانید به تیم مدیریتی ما کمک کنید ؟ * ban o kontrol room شماره موبایل : 09221294961 ای دی تلگرام : kamevin
 4. my id : کامران leaver mohsen........ domdom090 gid: 3889424
 5. my id : کامران faqat begin chera ban shodam? link ban : link game http://admin.rankedgaming.com/rooms/game.php?game=lod&id=3878767 fahashi ham nakardm erfan ban dade
 6. my id : کامران leaver fdhdhtdh #Killua. game id: 3878767
 7. my id : کامران leaver Ahura-Yazdan game id: 3878676
 8. my id : کامران leaver hoseinsafar game id: 3877930
 9. chi rad shid baw dc kard yani enqade gavin1
 10. my id : کامران leaver Xell__________ game id: 3877354
 11. tc

  id : کامران http://ladder.rankedgaming.com/index.php?room=1179&s=کامران
 12. tc

  id : کامران http://ladder.rankedgaming.com/index.php?room=1179&s=کامران
 13. my id : کامران leaver .Lost! game id: 3866811
 14. my id : کامران leaver Mostafa~!~Lance game id: 3866511
 15. my id : کامران leaver MR.H!__ game id: #3866490